Mayzel, Jan Szczęsny

Zgłoszenie do artykułu: Mayzel, Jan Szczęsny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mayzel, Jan Szczęsny

Data urodzenia:

1892

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1941

Informacje

Pisarz, prawnik, członek Związku Strzeleckiego. Od VIII 1914 r. należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Był studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Został uwięziony przez Rosjan za rozlepianie odezw. Od II 1917 r. pełnił funkcję podoficera żandarmerii Polskiej Organizacji Wojskowej. Od XI 1918 r. wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Po wojnie polsko-bolszewickiej pracował jako urzędnik Związku Obrony Kresów Zachodnich.

Bibliografia