Mec, Bogusław

Zgłoszenie do artykułu: Mec, Bogusław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mec, Bogusław

Data urodzenia:

21 stycznia 1947

Miejsce urodzenia:

Tomaszów Mazowiecki

Data śmierci:

11 marca 2012

Miejsce śmierci:

Zgierz

Informacje

Piosenkarz, skrzypek, gitarzysta, kompozytor, malarz. Absolwent Wydziału Projektowania Ubiorów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Jako piosenkarz i kompozytor zadebiutował w 1969 r. piosenką z własną muzyką Obłąkany kataryniarz na Giełdzie Piosenki w Łodzi. Zdobył tam I nagrodę i nagrodę publiczności za interpretację oraz wyróżnienie za kompozycję. W latach 1969–1972 współpracował z łódzkimi klubami studenckimi. Śpiewał na Festiwalu Artystycznej Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu.

Od 1973 r. występuje z własnymi recitalami. Koncertował m. in. w ZSRR, Hiszpanii, NRD, Jugosławii, Włoszech i w krajach afrykańskich oraz kilkakrotnie w ośrodkach polonijnych USA, a także Kanady. Dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. Z końcem lat 80. powrócił do plastyki. Prezentował prace malarskie na indywidualnych wystawach w Sztokholmie (Szwecja) w 1990 i 1992 r., Pradze (Czechy) w 1991 r., Toronto (Kanada) w 1992 r. i w Aleksandrii (USA) w 1993 r. Występuje najczęściej w Śpiewających wernisażach, łączących wystawę plastyczną z recitalem piosenkarskim. Projektuje własne plakaty, okładki płyt, foldery oraz stroje estradowe.

Jest laureatem nagrody Zrzeszenia Studentów Polskich za debiut na KFPP (Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej) Opole ’71, nagrody za interpretację na KFPP Opole ’77, Grand Prix na festiwalu OIRT w Pradze (Czechosłowacja) w 1980 r. Na KFPP w Opolu piosenki w jego wykonaniu zdobyły: Jej portret – nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1972 r., Mały, biały pies – wyróżnienie w 1977 r. i W białej ciszy powiek – II nagrodę w 1979 r[1].

Bibliografia