Meyerhold, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Meyerhold, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Meyerhold, Kazimierz

Data urodzenia:

1886

Data śmierci:

1956

Informacje

Kompozytor i dyrygent[1]. Studia muzyczne odbył we Wrocławiu, Berlinie i Stuttgarcie. Od 1916 r. był korepe­tytorem solistów w Teatrze Wielkim w Warszawie, potem kierownikiem muzycznym i dyrygentem w Teatrze Polskim. W 1920–21 pracował jako dyrygent w teatrze Qui Pro Quo, w 1921–23 w Teatrze Nowości w Krakowie, a w 1923–29 był kierownikiem muzycznym i dyrygentem w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Po II wojnie światowej był początkowo kierownikiem muzycznym w Państwowych Teatrach Dramatycznych w Krako­wie, a w 1952–54 w Teatrze Groteska. Był także przez wiele lat profesorem szkół muzycznych w Krakowie[2].

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/23554/kazimierz-meyerhold
Encyklopedia Teatru Polskiego [odczyt: 06.10.2021].