Meyerhold, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Meyerhold, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A jak będzie...

Meyerhold, Kazimierz

Ach jak nam dobrze się powodzi…

Meyerhold, Kazimierz

Ach, jak te dzwoneczki

Meyerhold, Kazimierz

Będę królowej perły naszywała...

Meyerhold, Kazimierz

Bitte

Meyerhold, Kazimierz

Lenan

Bocian i wróżka

Meyerhold, Kazimierz

Bolała głoweńka

Meyerhold, Kazimierz

Była babuleńka

Meyerhold, Kazimierz

Chór myśliwych

Meyerhold, Kazimierz

Chorał

Meyerhold, Kazimierz

Kaczyński, B.

Chory z urojenia

Meyerhold, Kazimierz

Chory z urojenia

Meyerhold, Kazimierz

Chrystus zmartwychwstał, radość dla ludzi...

Meyerhold, Kazimierz

Czas zwieźć do stodoły

Meyerhold, Kazimierz

Czterech konkurentów

Meyerhold, Kazimierz

Czy to szumi...

Meyerhold, Kazimierz

Dalekie

Meyerhold, Kazimierz

Daremne życzenie

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy

Do auta wsiądziemy…

Meyerhold, Kazimierz

Włast, Andrzej

Dorota

Meyerhold, Kazimierz

Dwie Marysie

Meyerhold, Kazimierz

Dziewicza sobota

Meyerhold, Kazimierz

Ego cum isto…

Meyerhold, Kazimierz

Fanfara i Janosika imię

Meyerhold, Kazimierz

Gdzie stawiają nowy dom

Meyerhold, Kazimierz

Gnała dziewula

Meyerhold, Kazimierz

Góral od Wadowic

Meyerhold, Kazimierz

Graj skrzypku

Meyerhold, Kazimierz

Hej rusałki...

Meyerhold, Kazimierz

Hejci dudka…

Meyerhold, Kazimierz

II Pieśń – Fedia

Meyerhold, Kazimierz

I tęsknię...

Meyerhold, Kazimierz

Różycki, Zygmunt

I zostaną jak bajka...

Meyerhold, Kazimierz

Idzie, idzie...

Meyerhold, Kazimierz

Idziewą...

Meyerhold, Kazimierz

Im Mai

Meyerhold, Kazimierz

Lange, Carl Albert

Jak się będę wydawała

Meyerhold, Kazimierz

Jeden tu, drugi tam…

Meyerhold, Kazimierz

Już nie mam się komu pożalić…

Meyerhold, Kazimierz

Katarynka

Meyerhold, Kazimierz

Kiej się kobita usadzi

Meyerhold, Kazimierz

Krakowiacy i Górale

Meyerhold, Kazimierz

Krakowiak

Meyerhold, Kazimierz

Kruk

Meyerhold, Kazimierz

Laleczka moja maleńka

Meyerhold, Kazimierz

Lato

Meyerhold, Kazimierz

Colonna-Walewski, Stanisław

Leci jastrząb nad stepem...

Meyerhold, Kazimierz

Ło li li...

Meyerhold, Kazimierz

Maciusiowa fujarka

Meyerhold, Kazimierz

Madusia

Meyerhold, Kazimierz

Mała Lu rozkoszna…

Meyerhold, Kazimierz

Włast, Andrzej

Marsz sportowy

Meyerhold, Kazimierz

Gałuszka, Józef

Marsz żałobny

Meyerhold, Kazimierz

Marsz zbudzone zabawki

Meyerhold, Kazimierz

Mefistofeles

Meyerhold, Kazimierz

Melodram

Meyerhold, Kazimierz

Melodram

Meyerhold, Kazimierz

Melodram Piotruś – Ojciec

Meyerhold, Kazimierz

Miła mi dziś służba…

Meyerhold, Kazimierz

Mnie możesz też!

Meyerhold, Kazimierz

Mocna toń

Meyerhold, Kazimierz

Gorecki, Wiesław

My duszki

Meyerhold, Kazimierz

Na smoka

Meyerhold, Kazimierz

Na smoka idę sam...

Meyerhold, Kazimierz

Na smoka wszyscy

Meyerhold, Kazimierz

Nie widzisz jak rośnie trawa…

Meyerhold, Kazimierz

Noc miłosna

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy
Kamnitzer, Ernst

O siódmej budzi się…

Meyerhold, Kazimierz

Włast, Andrzej

Oj z kościoła

Meyerhold, Kazimierz

Ona jemu a on jej

Meyerhold, Kazimierz

Pastereczka

Meyerhold, Kazimierz

Colonna-Walewski, Stanisław

Patrzała oknem...

Meyerhold, Kazimierz

Pawie?

Meyerhold, Kazimierz

Pieśń Andrzeja

Meyerhold, Kazimierz

Pieśń Baltazara

Meyerhold, Kazimierz

Pieśń Kataryniarza

Meyerhold, Kazimierz

Pieśń marynarzy

Meyerhold, Kazimierz

Pieśń na zakończenie

Meyerhold, Kazimierz

Pieśń o morzu - Fedia

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Andrzeja

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Błazna

Meyerhold, Kazimierz

Shakespeare, William

Piosenka Dziadka

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Gawrika

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Iwana

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Jagny

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Kasi

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Kota

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Lisa

Meyerhold, Kazimierz

Dąbrowski, B.

Piosenka Lucjusza

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Marcina Kabata

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka Petronelki z lalką

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka dzieci

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka kosmiczna

Meyerhold, Kazimierz

Dąbrowski, B.

Piosenka laleczki

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka niedźwiedzia

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka o Neapolu

Meyerhold, Kazimierz

Zagórski, Jerzy

Piosenka przy winie

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka sołtysa

Meyerhold, Kazimierz

Piosenka ułanów

Meyerhold, Kazimierz

Gerson-Dąbrowska, Maria

Piosenka ułanów

Meyerhold, Kazimierz

Gerson-Dąbrowska, Maria

Piosenka wioślarzy

Meyerhold, Kazimierz

Dąbrowski, B.

Piosenka z piłką

Meyerhold, Kazimierz

Piosnka Janka

Meyerhold, Kazimierz

Piwnica Auerbacha

Meyerhold, Kazimierz

Płodności znaku męskości ozdobo…

Meyerhold, Kazimierz

Meyerhold, Kazimierz

Płynęły sokoły

Meyerhold, Kazimierz

Pośród listowia w…

Meyerhold, Kazimierz

Włast, Andrzej

Prośba

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy

Przed jaskinią

Meyerhold, Kazimierz

Przed mnogim wiekiem…

Meyerhold, Kazimierz

Przedpiekle

Meyerhold, Kazimierz

Przy tym Rudzkim dworze

Meyerhold, Kazimierz

Koszny

Przyjechoł do niej…

Meyerhold, Kazimierz

Przywiozłem z miasteczka

Meyerhold, Kazimierz

Pudel

Meyerhold, Kazimierz

Pukajcie chodaki, pukajcie!...

Meyerhold, Kazimierz

Rewerans przy studni

Meyerhold, Kazimierz

Rozstanie

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy

Sąsiadki

Meyerhold, Kazimierz

Skrzynia Bronowicka

Meyerhold, Kazimierz

Słonko przygrzywa, skowronek śpiwa...

Meyerhold, Kazimierz

Smok

Meyerhold, Kazimierz

Sokół

Meyerhold, Kazimierz

Sonet Rosalindy

Meyerhold, Kazimierz

Śpiew Lucjusza

Meyerhold, Kazimierz

Śpiew aniołów

Meyerhold, Kazimierz

Śpiew paziów

Meyerhold, Kazimierz

Śpiew rybaków

Meyerhold, Kazimierz

Śpiew rybaków

Meyerhold, Kazimierz

Stracone szczęście

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy

Suktinis

Meyerhold, Kazimierz

Swawola

Meyerhold, Kazimierz

Colonna-Walewski, Stanisław

Swawolnik

Meyerhold, Kazimierz

Swawolny wietrzyk

Meyerhold, Kazimierz

Świerszcz

Meyerhold, Kazimierz

Szczurołap

Meyerhold, Kazimierz

Szewc Dratewka

Meyerhold, Kazimierz

Maklakiewicz, Jan

Tak mi na świecie źle

Meyerhold, Kazimierz

Różycki, Zygmunt

Tak, tak panienko urodziwa…

Meyerhold, Kazimierz

Tam lud mogiłę…

Meyerhold, Kazimierz

Taniec polski

Meyerhold, Kazimierz

Taniec szczurów

Meyerhold, Kazimierz

To my…

Meyerhold, Kazimierz

Tobie tak smutno

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy

Tralala, mój snycerzu…

Meyerhold, Kazimierz

Vivat

Meyerhold, Kazimierz

W głowie czuję jakiś…

Meyerhold, Kazimierz

Włast, Andrzej

W niedzielę wczas rano...

Meyerhold, Kazimierz

W oddali

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy

W upojną noc

Meyerhold, Kazimierz

Guranowski, Jerzy

Weil auf mir, du dunkles Aüge

Meyerhold, Kazimierz

Lenan

Wejście smoka

Meyerhold, Kazimierz

Wicher jesienny

Meyerhold, Kazimierz

Rejchman, Zofia

Więc gdy stał…

Meyerhold, Kazimierz

Wiosna

Meyerhold, Kazimierz

Lange, Carl Albert

Wisła cicho płynie...

Meyerhold, Kazimierz

Wschodziło słoneczko

Meyerhold, Kazimierz

Wstęp

Meyerhold, Kazimierz

Wyjeżdżajże z nami

Meyerhold, Kazimierz

Wysoki zameczek

Meyerhold, Kazimierz

Za pocałunek obcej dziewczyny…

Meyerhold, Kazimierz

Żabi król

Meyerhold, Kazimierz

Żabi król

Meyerhold, Kazimierz

Zakończenie

Meyerhold, Kazimierz

Zaślubić mógłbym ją…

Meyerhold, Kazimierz

Złote rybki

Meyerhold, Kazimierz

Źródełko jest dla strumyka…

Meyerhold, Kazimierz

Zstąp Gołębica

nieznany
Meyerhold, Kazimierz

Wyspiański, Stanisław

Zwabienie szczurów

Meyerhold, Kazimierz

Więcej...
Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/23554/kazimierz-meyerhold
Encyklopedia Teatru Polskiego [odczyt: 06.10.2021].