Milûtin, Ûrij Sergeevič

Zgłoszenie do artykułu: Milûtin, Ûrij Sergeevič

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Milûtin, Ûrij Sergeevič

Milutin, Jurij Siergiejewicz

Milutin, Jerzy

Data urodzenia:

1903

Miejsce urodzenia:

Moskwa

Data śmierci:

1968

Informacje

Rosyjski kompozytor, twórca operetek, popularnych piosenek i utworów rozrywkowych.

Studia muzyczne odbywał pod kierunkiem mistrzów rosyjskiej muzyki popularnej S. N. Wasilenki i A. W. Aleksandrowa. W 1963 r. zaczyna pisać muzykę do filmów. Powstają wtedy jego najpiękniejsze piosenki i tańce, np. Mewa. W latach wojny i po wojnie pisze operetki o współczesnej tematyce, m. in.: Życie aktora, Dziewczęcy sad, Niespokojne szczęście, Trombita.

Podczas II wojny światowej wielokrotnie wyjeżdżał na front, pracując w zespołach wojskowych, występuje w klubach żołnierskich, kantynach i szpitalach. Jego piosenki wojskowe oddają wojenno–romantyczny charakter rosyjskiej pieśni bojowej. Już po wojnie napisał takie piosenki, jak Czeremcha i bez, Na Leninowskich wzgórzach, Piosenka liryczna i inne. Przedstawiają one typ pieśni artystycznej, zawierającej najlepsze cechy muzycznego folkloru Moskwy[1], [2].

Bibliografia