Wesoła drużyna

Zgłoszenie do artykułu: Wesoła drużyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wesoła drużyna Blanter, Matvej Isaakovič (muzyka)
Michałkow, Siergiej (słowa)
Lewin, Leopold (tłumaczenie)
Rudziński, Witold (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Blanter Matwiej, Michałkow Siergiej Obsada instrumentalna: głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi

Tytuł:

Spotkanie Murmański-Wisł Olearczyk, Edward (muzyka)
Czachorowski, Stanisław Swen (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Olearczyk Edward, Czachorowski Stanisław Obsada instrumentalna: głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi

Tytuł:

A skąd to tak?: rosyjska melodia ludowa Karwiński, Wiktor (opracowanie)
Jurandot, Jerzy (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Karwiński Wiktor, Jurandot Jerzy Obsada instrumentalna: głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi

Tytuł:

Na ławce Mokrousov, Boris Andreevič (muzyka)
Szamow, Iwan (słowa)
Rymkiewicz, Aleksander (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Mokrousov Boris, Szamow Iwan Obsada instrumentalna: głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi

Tytuł:

Mewa Milûtin, Ûrij Sergeevič (muzyka)
Lebiediew-Kumacz, Wasyl (słowa)
Dołęgowski, Andrzej (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Milutin Jerzy, Lebiediew-Kumacz Wasyl Obsada instrumentalna: głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi

Seria:

Śpiewamy i Tańczymy: na głos z fortepianem, 2

Data wydania:

1954

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

wrzesień 1954

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1635

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1954 : 990

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 16 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Oddano do druku 1 września 1954 r. Wydany w ramach serii pod redakcją Witolda Rudzińskiego. Zawiera artykuł Zofii Lissy Pieśń masowa w ZSRR, Jurij Siergiejewicz Milutin: laureat nagrody Stalinowskiej, fraszkę Stanisława Jerzego Leca Na pewnego dyrygenta oraz wykaz piosenek wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Incipity utworów:

  • 1. Ulicą młodzi idą,
  • 2. Daleko gdzie północny brzeg,
  • 3. Sama rzeczka łódkę niosła,
  • 4. Ogniska z dala płona już,
  • 5. Ponad morzem, ponad brzegiem.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.