Minc, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Minc, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Minc, Henryk

Informacje

Kompozytor. Z wykształcenia skrzypek i aranżer. Urodzony około 1895 r. W latach dwudziestych był koncertmistrzem Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej. Później działał w Warszawie. Był związany najściślej z wytwórniami płytowymi działającymi przy ul. Płockiej 13, przede wszystkim z „Columbią”, dla potrzeb której aranżował utwory, udzielał instrukcji wykonawcom-solistom, dobierał muzyków do nagrań itd. Przygotowywał i uczestniczył w realizacjach wielu nagrań płytowych. Był znanym muzykiem orkiestr teatralnych, rewiowych, m.in. należał do orkiestry w teatrze „Wielka Rewia”. Uczestniczył też w nagrania muzyki do filmów[1].

Bibliografia