Monosson, Leo

Zgłoszenie do artykułu: Monosson, Leo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Monosson, Leo

Informacje

Piosenkarz, autor tekstów. Z pochodzenia był Niemcem. Działał w drugiej połowie lat trzydziestych na terenie Polski, występując w lokalach rozrywkowych jako refrenista (np. w hotelu „Central” w Katowicach). „Syrena Record” wydała płyty z jego nagraniami w języku niemieckim, natomiast na płytach „Lonora Electro” śpiewał utwory rozrywkowe po polsku (lata około 1937–1938). W Niemczech nagrywał dla firmy „Deutsche Grammophon”. W repertuarze miał przeboje filmowe, arie z operetek Roberta Stolza, piosenki ludowe. Dysponował przyjemnym, tenorowym głosem, w jego stylu wyczuwało się manierę operetkową, nie wykluczone więc, że występował również w niemieckich teatrach operetkowych[1].

Bibliografia