Mossoczy, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Mossoczy, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mossoczy, Zygmunt

Data urodzenia:

18 lutego 1881

Miejsce urodzenia:

Przemyśl

Data śmierci:

18 grudnia 1962

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak. Śpiewu uczył się w Krakowie u Wiktora Barabasza. Przeniósł się następnie do Lwowa i ukończył tam klasę śpiewu Walerego Wysockiego w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Zadebiutował w 1903 r. w Teatrze Miejskim we Lwowie. Studia kontynuował w Mediolanie i został tam zaangażowany do Teatro Lirico. W 1906 r. powrócił do kraju i zadebiutował w Teatrze Wielkim w Warszawie, wybijając się szybko na czoło śpiewaków operowych. Od 1909 do 1911 r. występował z sukcesami we Włoszech. Później, do 1915 r., śpiewał w Warszawskich Teatrach Rządowych, a po zakończeniu I wojny światowej ponownie w Teatrze Wielkim (ze sceną tą był związany do 1934 r.). W ostatnich latach przed II wojną światową był dyrektorem administracyjnym Opery oraz pracował jako pedagog. Od 1949 r. uczył śpiewu w Zespole Pieśni i Tańca Domu Wojska Polskiego[1] .

Bibliografia