Namysłowski, Karol

Zgłoszenie do artykułu: Namysłowski, Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Namysłowski, Karol

Data urodzenia:

9 września 1856

Miejsce urodzenia:

Chomęciska koło Zamościa

Data śmierci:

21 sierpnia 1925

Miejsce śmierci:

Chomęciska koło Zamościa

Informacje

Kompozytor, dyrygent. Kształcił się w Instytucie Muzycznym w Warszawie, gdzie był uczniem Antoniego Kuhne w grze na trąbce. Studiował także grę skrzypcową u Apolinarego Kątskiego. Po studiach uczył muzyki w Instytucie Ociemniałych w Warszawie. W 1881 r. założył Orkiestrę Włościańską, bardzo później popularną. Od 1885 r. koncertował regularnie na warszawskich Dynasach, w Dolinie Szwajcarskiej, teatrach ogródkowych. Przez wiele lat prowadził koncerty w miejscowościach uzdrowiskowych, a także gościnnie na Litwie i w Rosji (gdzie zyskał bardzo duże powodzenie). Jego orkiestra odegrała dużą rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów[1].

Bibliografia