Niemczewska, Izabela

Zgłoszenie do artykułu: Niemczewska, Izabela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Niemczewska, Izabela

Kolmer, Izabela

Pseudonim:

Izan

Data urodzenia:

1913

Miejsce urodzenia:

Lwów

Informacje

Autorka tekstów. Uczęszczała do gimnazjum żeńskiego Sióstr Urszulanek we Lwowie. Była utalentowaną poetką, autorką oryginalnych, nastrojowych tekstów piosenek dla lwowskiego Chóru Eryana. W czasie II wojny światowej została wywieziona na Syberię, gdzie przebywała 6 lat. Po wojnie mieszkała w Krakowie (używała nazwiska po mężu – Kolmer)[1].

Bibliografia