Nowak, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Nowak, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Bractwo Kurkowe 1791

Polskie dzwony

Polskie Nagrania Muza

1972

LP

36:41

Bractwo Kurkowe 1791

Życie, miłość, folk

Polskie Nagrania Muza

1974

LP

39:12

Happy End

California

Snake’s Music

1995

CD

48:55

Happy End

Jak się masz kochanie

Polskie Nagrania Muza

1977

LP

Happy End

Jak się masz kochanie

Polskie Nagrania Muza

2005

CD

39:18

Happy End, Zbyszek & Danusia

Jak się masz kochanie?

Polgram Plus

2000

CD

57:16

Janczerski Piotr, Bractwo Kurkowe 1791

Już gwiazdeczka się kolebie

Polskie Nagrania Muza

1973

LP

Bibliografia