Opałek, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Opałek, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Opałek, Mieczysław

Data urodzenia:

1881

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1964

Informacje

Literat, pedagog, bibliofil, bibliograf, działacz społeczny, nauczyciel we Lwowie, członek Związku Strzeleckiego. Od X 1914 r. pracował w Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego, a następnie służył w Komendzie Legionów. Internowano go w Witkowicach. W latach 1918–1920 walczył jako ochotnik. Po wojnie pełnił obowiązki pedagoga i kierował szkołą powszechną we Lwowie. Redagował czasopismo „Kronika Powiatu Rohatyńskiego” oraz „Przegląd Nauczycielski” (Stanisławów). W 1945 r. opuścił Lwów i przeniósł się do Przeworska, a następnie Dzikowa. W latach 1946–1947 był wizytatorem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Od 1955 r. mieszkał we Frysztaku. Intensywnie propagował turystykę oraz krajoznawstwo.

Bibliografia