Paderewski, Ignacy Jan

Zgłoszenie do artykułu: Paderewski, Ignacy Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. BPP otrzymała zgodę na jego publikację.

Nazwisko:

Paderewski, Ignacy Jan

Data urodzenia:

18 listopada 1860

Miejsce urodzenia:

Kuryłówka

Data śmierci:

29 czerwca 1941

Miejsce śmierci:

Nowy Jork

Informacje

Kompozytor. Od 1878 r. studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie, następnie w Berlinie. W 1884 i 1886 r. był uczniem Teodora Leszetyckiego we Wiedniu. Debiutował we Wiedniu w 1887 r. jako pianista. Koncertował na całym świecie, odnosząc triumfalne sukcesy. Od 1899 r. mieszkał w Morges w Szwajcarii.

Komponował od 1885 r. Do najważniejszych jego osiągnięć należały m.in. opera Manru (1901 r.), Symfonia H-moll (premiera w 1909 r. w Bostonie), Fantazja Polska, niezwykle popularny Menuet.

Poza działalnością kompozytorsko-koncertową, aktywnie działał na rzecz niepodległości Polski. W latach 1919–1920 piastował stanowisko prezesa Rady Ministrów oraz był ministrem spraw zagranicznych[1].

Bibliografia