Pala, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Pala, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pala, Tomasz

Informacje

Pianista, absolwent szkoły muzycznej w Cieszynie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Od 1998 r. współpracuje z Ireneuszem Dudkiem. Wielokrotnie brał udział w festiwalu Rawa Blues Festival. Współpracuje także z teatrem w Bielsku Białej oraz teatrem w Czeskim Cieszynie na scenie polskiej, gdzie aranżuje i wykonuje muzykę do spektakli. Gra także z zespołem Indialucia, grającym połączenie muzyki flamenco z muzyką hinduską[1].

Bibliografia

1. 

http://www.2beclub.pl/.
Strona internetowa klubu muzycznego 2be [odczyt: 31.08.2014].