Palester, Roman

Zgłoszenie do artykułu: Palester, Roman

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Palester, Roman

Data urodzenia:

28 grudnia 1907

Miejsce urodzenia:

Śniatyń (Ukraina)

Data śmierci:

25 sierpnia 1989

Miejsce śmierci:

Paryż (Francja)

Informacje

Kompozytor. W 1930 r. ukończył Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie Komponował uwertury, wariacje na orkiestrę kameralną, suity symfoniczne, koncerty fortepianowe, klawesynowe, saksofonowe, kwartety smyczkowe, pieśni. Pisał również wodewile, utwory rozrywkowe, muzykę filmową (m.in. do Młodego lasu, Zabawki Augusta Mocnego, Nad Niemnem, Ulicy Granicznej). W latach 1945–1949 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Stając w opozycji do socrealizmu, musiał wyemigrować z Polski; osiadł na stałe i tworzył w Paryżu. Był wybitnym polskim kompozytorem XX w[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.