Pawlik, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Pawlik, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pawlik, Stanisław

Informacje

Studia muzyczne ukończył w Krakowie w klasie fletu prof. Wacława Chudziaka. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia, gdzie od wielu lat prowadzi klasę fletu. Już na studiach rozpoczął pracę w Filharmonii Krakowskiej, w której pracował do 2011 r. na stanowisku I flecisty. Dokonał szeregu nagrań płytowych. Koncertował z orkiestrą w takich krajach jak: Niemcy, Francja oraz innych krajach europejskich; w Stanach Zjednoczonych, Korei, Japonii, Iranie – również jako solista. Współpracował z Capellą Cracoviensis oraz aktualnie z Warszawską Orkiestrą Symfoniczną. Koncertował także jako muzyk-kameralista.

Od 2004 r. pełni funkcję kierownika Sekcji Instrumentów Dętych w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie[1].

Bibliografia

1. 

http://www.psm2st.zelenski.krakow.pl/
Strona internetowa Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie [odczyt: 18.09.2016].