Pietras, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Pietras, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Bajm

Rok wydania: 1983

Tytuł: Ballady

Rok wydania: 1996

Tytuł: Biała armia

Rok wydania: 1990

Tytuł: Chroń mnie

Rok wydania: 2002

Tytuł: Chroń mnie

Rok wydania: 1986

Tytuł: Martwa woda

Rok wydania: 1984

Tytuł: Nagie skały

Rok wydania: 1988

Tytuł: Płomień z nieba

Rok wydania: 1993

Tytuł: Ona przyszła prosto z chmur

Rok wydania: 1980

Tytuł: Ona przyszła prosto z chmur

Rok wydania: 1992

Tytuł: Ona przyszła prosto z chmur

Rok wydania: 1996

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 23.10.2015].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 23.10.2015].