Pietrzak, Anna

Zgłoszenie do artykułu: Pietrzak, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pietrzak, Anna

Data urodzenia:

16 czerwca 1952

Informacje

Absolwentka wydziału filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Była pełnomocnikiem wojewody łódzkiego do spraw uzależnień, pracowała też w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uzależnionymi osobami dorosłymi i ich rodzinami. Również dziś wiele czasu poświęca działalności na rzecz Profliaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi. Karierę artystyczną rozpoczęła jako uczestniczka przeglądów i konkursów piosenki. W latach 70-tych została zaproszona do współpracy z grupą wokalną Partita. W tym czasie brała udział w nagraniach płyt, w programach telewizyjnych i radiowych, festiwalach piosenki w Opolu, Sopocie a także w Słonecznym Brzegu (Bułgaria) i Rostocku (Niemcy). Po zawieszeniu działalności zespołu kontynuowała karierę solową nagrywając piosenki dla Polskiego Radia, wydając płyty w Polskich Nagraniach i Tonpressie, biorąc udział w programach telewizyjnych i estradowych. W latach 80-tych wraz z własnym zespołem instrumentalnym występowała w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i w Stanach Zjednoczonych.

W 1993 r. została zaproszona wraz z zespołem Partita do udziału w jubileuszowym XXX Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od tego czasu znów występuje z zespołem. Jest też autorką własnego programu estradowego pod tytułem „Wieczór ballad i romansów”[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.partita.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Partita [odczyt: 23.05.2014].