Pietrzak, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Pietrzak, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pietrzak, Jan

Data urodzenia:

26 kwietnia 1937

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Satyryk, aktor, piosenkarz i autor tekstów piosenek, także reżyser i kompozytor. W latach 1948–1957 był słuchaczem Korpusu Kadetów i Oficerskiej Szkoły Radiolokacji. Absolwent Wydziału Socjologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. W 1961 r. związał się z Estradą Poetycką klubu studenckiego „Hybrydy” w Warszawie, przy którym utworzył kabaret „Hybrydy”. Od 1967 r. prowadzi kabaret „Pod Egidą”. Był kierownikiem Redakcji Widowisk Estradowych TVP w latach 1972–1973. Od 1975 r. do 1981 r. współpracował z tygodnikiem „Szpilki”.

Jest autorem prezentowanych na scenach teatralnych widowisk satyrycznych Uwaga kabaretCzas na kabaret; scenariuszy programów kabaretowych, drobnych utworów literackich, tekstów satyrycznych, tekstów piosenek, wydanych także w zbiorach Dlatego kocham życie, WystępCo jest grane Panie Janku. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla radia, TV i na płyty. Koncertował w kraju i za granicą, w wielu krajach Europy, obu Ameryk, Afryce, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ośrodkach polonijnych Australii i Nowej Zelandii.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 86 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego) oraz książka Jan Pietrzak. Człowiek z kabaretu A. Niziołka.

Jest laureatem:

– nagrody dziennikarzy na Krajowym Festiwal Piosenki Polskiej Opole ’65 za Pamiętajcie o ogrodach,

– nagrody Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’68 za Spokojnie chłopie,

– nagrody Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji w 1968 r. za audycje rozrywkowe w Programie III Polskiego Radia,

– nagrody Ministra Kultury i Sztuki na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’70 za Marsjanie nie zagrażają Ziemi,

– nagrody Towarzystwa Przyjaciół Opola na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’74 za Gdzie ci mężczyźni,

– „Złotej Karolinki” za przebój sezonu Żeby Polska była Polską oraz nagrody publiczności na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’81,

– nagrody Wojewody miasta Opola na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’90 za wybitną twórczość literacką oraz jej prezentację na polskiej estradzie i festiwalach piosenki,

– Nagrody Artystycznej Polskiej Estrady Prometeusz ’94,

– Grand Prix na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2007 za całokształt działalności artystycznej[1].

Bibliografia