Pochmarski, Bolesław

Zgłoszenie do artykułu: Pochmarski, Bolesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pochmarski, Bolesław

Data urodzenia:

1883

Miejsce urodzenia:

Parchacz (powiat sokalski)

Data śmierci:

1945

Informacje

Studiował polonistykę i filologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim. Był nauczycielem gimnazjalny we Lwowie i należał do Związku Strzeleckiego oraz Sokolich Drużyn Polowych. Pełnił także funkcję naczelnika „Sokoła” w Samborze. Od X 1914 r. walczył w Legionach, a po kryzysie przysięgowym w armii austriackiej. Po tym okresie wrócił ponownie do pracy nauczyciela we Lwowie. W latach 1928–1938 objął stanowisko posła na Sejm z okręgu krakowskiego (BBWR). Dostał także posadę kierownika literackiego Teatru im. Słowackiego w Krakowie. Był prezesem Związku Legionistów Polskich w Krakowie. W czasie II wojny światowej walczył jako żołnierz Armii Krajowej i uczestniczył w  Powstaniu Warszawskim. Więziono go w niemieckich obozach jenieckich. Zmarł z głodu i wyczerpania w obozie Sandbostel koło Hanoweru.

Bibliografia