Pogorski, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Pogorski, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pogorski, Jan

Pseudonim:

Jan z Kościelca

Data urodzenia:

1878

Miejsce urodzenia:

Misiorówka (powiat lityński)

Data śmierci:

1943

Informacje

Był absolwentem gimnazjum jezuickiego w Tarnopolu, a następnie studiował w Genewie, Paryżu i Rzymie. W czasie wojny walczył w achtyrskim pułku kawalerii. Otrzymał stopień majora 1 Pułku Ułanów Krechowieckich (1917–1921). Pracował także jako attaché wojskowy przy poselstwie w Rzymie. Od 1936 r. przebywał w kraju, a po wybuchu wojny mieszkał w Nieświeżu. Został aresztowany i przewieziony w głąb Rosji. Zmarł prawdopodobnie w Teheranie.

Bibliografia