Prosnak, Mieczysław Karol

Zgłoszenie do artykułu: Prosnak, Mieczysław Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Prosnak, Mieczysław Karol

Prosnak, Karol Mieczysław

Prosnak, Karol

Prosnak, K. M.

Data urodzenia:

14 września 1898

Miejsce urodzenia:

Pabianice

Data śmierci:

28 października 1976

Miejsce śmierci:

Łódź

Informacje

Kompozytor. Kształcił się w Łodzi. Był dyrygentem, prowadził towarzystwa śpiewacze i chóry w Pabianicach i Łodzi („Lutnia”, „Echo”, „Harmonia”). Wielokrotnie występował jako dyrygent orkiestry Filharmonii Łódzkiej. Komponował preludia symfoniczne, kantaty, opery – bajki dla młodzieży, pieśni solowe i chóralne, muzykę lekką[1].

Bibliografia