Pyzik, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Pyzik, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pyzik, Paweł

Informacje

Gitarzysta basowy i kontrabasista prezentujący swoją działalność artystyczną. Jest organizatorem dużych i małych imprez kulturalno-rozrywkowych, współpracował m.in. z wykonawcami oraz zespołami takimi jak: Spiderband, Janusz Radek, Tomasz Karolak & Dirty Track, Kulturka, Skangur, CarmaSquad, Magda Miton Band, Andrzej Sawik, Latające Talerze, Chłopacy, Alergen, Pikantik, Dezodorant Squad, At Lot Of Alcohol, Joanna Kulig, Big Band KSJiMZ, ZPiT Krakus[2].

Bibliografia