Raczkowski, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Raczkowski, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Raczkowski, Władysław

Data urodzenia:

19 maja 1893

Miejsce urodzenia:

Wartkowice (powiat poddębicki)

Data śmierci:

1 lipca 1959

Miejsce śmierci:

Łódź

Informacje

Po okresie nauki przygotowawczej do przyszłego zawodu muzyka i po ukończeniu Szkoły Muzycznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego objął posadę nauczyciela w Szkole Muzycznej im. Piotrowskiego. Od 1920 r. wykładał w Państwowym Konserwatorium w Poznaniu, będąc jednocześnie dyrygentem Opery Poznańskiej oraz kilku chórów. W latach 1929-1931 przebywał w Warszawie i pracował jako wykładowca w Państwowym Konserwatorium, a także Szkole Muzycznej im. Karłowicza. Kierował również chórem Filharmonii Warszawskiej. W 1931 r. powrócił do Poznania na stanowisko profesora PKM. Lata wojny spędził w Warszawie, gdzie współdziałał z podziemnym ruchem kulturalno-muzycznym. Po wyzwoleniu, w 1945 r., osiadł na stałe w Łodzi. Był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, pracował także przez jakiś czas w Filharmonii i współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Opery. W dorobku kompozytorskim miał niezliczoną ilość pieśni solowych i na chór[1].

Bibliografia