Raczkowski, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Raczkowski, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Raczkowski, Władysław

Data urodzenia:

19 maja 1893

Miejsce urodzenia:

Wartkowice (powiat poddębicki)

Data śmierci:

1 lipca 1959

Miejsce śmierci:

Łódz

Informacje

Po okresie nauki przygotowawczej do przyszłego zawodu muzyka i po ukończeniu Szkoły Muzycznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego objął posadę nauczyciela w Szkole Muzycznej im. Piotrowskiego. Od 1920 r. wykładał w Państwowym Konserwatorium w Poznaniu, będąc jednocześnie dyrygentem Opery Poznańskiej oraz kilku chórów. W latach 1929-1931 przebywał w Warszawie i pracował jako wykładowca w Państwowym Konserwatorium, a także Szkole Muzycznej im. Karłowicza. Kierował również chórem Filharmonii Warszawskiej. W 1931 r. powrócił do Poznania na stanowisko profesora PKM. Lata wojny spędził w Warszawie, gdzie współdziałał z podziemnym ruchem kulturalno-muzycznym. Po wyzwoleniu, w 1945 r., osiadł na stałe w Łodzi. Był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, pracował także przez jakiś czas w Filharmonii i współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Opery. W dorobku kompozytorskim miał niezliczoną ilość pieśni solowych i na chór.

Bibliografia