Radziwonowicz, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Radziwonowicz, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Radziwonowicz, Tomasz

Informacje

Skrzypek (solista i kameralista), kompozytor, dyrygent i aranżer, założyciel kwintetu smyczkowego I Solisti di Varsavia i orkiestry Sinfonia Viva. Dokonał aranżacji na fortepian i kwintet smyczkowy wszystkich utworów Fryderyka Chopina na fortepian i orkiestrę, a niektóre jego utwory fortepianowe opracował na kwintet smyczkowy.

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Po jej ukończeniu pracował jako I skrzypek w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 1981–82 był solistą i II koncertmistrzem Filharmonii w Las Palmas, gdzie założył kwintet smyczkowy Camerata Musica Viva. W 1990 r. założył kwintet smyczkowy I Solisti di Varsavia, a w 1998 Orkiestrę Kameralną Sinfonia Viva, której dyrektorem artystycznym jest do dzisiaj. Jest autorem wielu opracowań z zakresu muzyki rozrywkowej, kolęd i standardów jazzowych[1].

Bibliografia

1. 

http://www.sinfoniaviva.com/
Oficjalna strona internetowa orkiestry Sinfonia Viva [odczyt: 18.09.2015].