Rękosiewicz, Rafał

Zgłoszenie do artykułu: Rękosiewicz, Rafał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Awaria obrazu

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Baby w Meksyku

Jakubowicz, Martyna
Rękosiewicz, Rafał

Jakubowicz, Andrzej

Blues bardzo śląski

Winder, Leszek
Kawalec, Jerzy
Rękosiewicz, Rafał
Giercuszkiewicz, Michał
Skrzek, Jan

Chodź i usiądź obok mnie

Jakubowicz, Martyna
Rękosiewicz, Rafał

Jakubowicz, Andrzej

Cjanci

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Dobre rady, mądre zdania

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Dziwne drzewa

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Gorąca sień

Rękosiewicz, Rafał

Kłobukowski, Michał

Kołysz mnie

Jakubowicz, Martyna
Rękosiewicz, Rafał

Jakubowicz, Andrzej
Jakubowicz, Martyna

Ludzie błądzą

Jakubowicz, Martyna
Rękosiewicz, Rafał

Barański, Janusz

Martynella słodka

Rękosiewicz, Rafał

Neopogo

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Nic nie powiedziała

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Nie jesteś taki jak dawniej

Rękosiewicz, Rafał

Riedel, Ryszard

Nie miej złudzeń

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Nocny problem Jana H.

Jakubowicz, Martyna
Rękosiewicz, Rafał

Barański, Janusz

Rosalie

Rękosiewicz, Rafał

Rękosiewicz, Rafał

Stara taśma na moim grundigu

Jakubowicz, Martyna

Jakubowicz, Martyna
Rękosiewicz, Rafał

Techno techno

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Wino za karę

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Wokół strażniczych wież

Rękosiewicz, Rafał

Jakubowicz, Andrzej

Wuje, wuje

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Wyrzuć drzwi

Olejarczyk, Eugeniusz

Rękosiewicz, Rafał

Złoty przez palce piach

Rękosiewicz, Rafał

Kłobukowski, Michał

Więcej...
Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=4839
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 04.03.2015].