Romaniszyn, Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Romaniszyn, Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Romaniszyn, Bronisław

Data urodzenia:

21 lipca 1880

Miejsce urodzenia:

Baligród

Data śmierci:

19 stycznia 1963

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Śpiewak. Studiował grę skrzypcową w Wiedniu oraz śpiew operowy. W 1905 r. znalazł się w Paryżu i został uczniem wybitnego tenora Jana Reszke. Debiutował we Francji w 1910 r. Powrócił do kraju i występował we Lwowie, gościnnie w Monachium i Warszawie. Od 1929 r. był profesorem śpiewu solowego w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach. Po II wojnie światowej został dziekanem wydziału wokalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie[1].

Bibliografia