Rozynek, Konrad

Zgłoszenie do artykułu: Rozynek, Konrad

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Bądź pozdrowiona: pieśń do Matki Bożej: na głos średni

Rozynek, Konrad

1935

Bez nikogo...: śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu

Rozynek, Konrad

1935

Chryste!: śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu, harmonium lub organów: op. 21

Rozynek, Konrad

1934

Do ciebie idę...: na śpiew z towarzyszeniem fortepianu, organów lub harmonium: op. 23

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Ego sum pastor bonus: motet: na chór mieszany a cappella

Rozynek, Konrad

1936

Epizod wojenny

Rozynek, Konrad

1935

Głos Boskiego Więźnia: śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu, harmonium lub organów: op. 26

Rozynek, Konrad

1934

Idzie nocka z boru...

Rozynek, Konrad

1935

Kocham Cię, Polsko: chór mieszany

Rozynek, Konrad

1938

Matko Serca Jezusowego: śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu, harmonium lub organów: op. 22

Rozynek, Konrad

1934

Modlitwa za dzieci (Prośba matki): pieśń na głos średni z towarzyszeniem organów lub fortepianu

Rozynek, Konrad

1936

Niepokalana: na śpiew z towarzyszeniem fortepianu, organów lub harmonium: op. 8

Księgarnia św. Wojciecha

1934

Niepokalana: pieśń do Matki Boskiej Niepokalanej: na głos średni: op. 8

Księgarnia św. Wojciecha

1935

Pieśń do św. Jana Bożego

Pieśń lotników: układ fortepianowy: chór męski a cappella

Rozynek, Konrad

1936

Pieśń o Matce Bożej: na chór mieszany a cappella

Rozynek, Konrad

1935

Spieszcie tu do mnie (Lourdes): na śpiew z towarzyszeniem fortepianu, organów lub harmonium: op. 6

Rozynek, Konrad

1934

Teraz i w godzinę...

Księgarnia św. Wojciecha

1936

Toasty z towarzyszeniem fortepianu

Rozynek, Konrad

1936

W miniony maj... ; Z pieśnią słowiczą ; Szczęście: na chór mieszany a cappella

Żal: pieśń o miłości: op. 4

Rozynek, Konrad

1934

Zdrowaś Marjo: śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu, harmonium lub organów: op. 25

Rozynek, Konrad

1935

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.