Rubin, Herc

Zgłoszenie do artykułu: Rubin, Herc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rubin, Herc

Data urodzenia:

1911

Miejsce urodzenia:

Białystok

Data śmierci:

Dokładna data śmierci nie jest znana.

Miejsce śmierci:

Stany Zjednoczone

Informacje

Kompozytor, dyrgent. Studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Był kierownikiem muzycznym teatru „Jidisze Bande”, pracował głównie dla teatrów łódzkich, m.in. „Araratu”. W końcu lat trzydziestych dyrygował w Jidisze Nacjonale Bine (teatr) w Warszawie. Komponował pieśni solowe i chóralne, muzykę rozrywkową, pisał opracowania. Przed wybuchem II wojny światowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych i działał w Hollywood jako kompozytor muzyki filmowej[1].

Bibliografia

1. 

Lerski, Tomasz

2. 

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/3655-rubin-herc
Wirtualny Sztetl Muzeum Histroii Żydów Polskich POLIN [odczyt: 26.04.2022].