Rund, Zdenko Karol

Zgłoszenie do artykułu: Rund, Zdenko Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rund, Zdenko Karol

Data urodzenia:

20 lipca 1889

Miejsce urodzenia:

Ołomuniec

Data śmierci:

1 kwietnia 1962

Miejsce śmierci:

Gliwice

Informacje

Dyrygent i kompozytor polski pochodzenia czeskiego. W latach 1901–1906 odbył studia w Konserwatorium Muzycznym w Pradze. Od 1904 r. dyrygował orkiestrą miejską w Prerovie. Pomiędzy 1906 a 1921 r. był nauczycielem muzyki oraz dyrygentem chóru i orkiestry dętej w zakładzie wychowawczym O. O. Jezuitów w Chyrowie. Do 1912 r. występował jako skrzypek na koncertach we Lwowie, Przemyślu, Stryju i Samborze. W 1919 r. zdał egzamin dyplomowy z zakresu gry skrzypcowej i dyrygentury w Konserwatorium Muzycznym w Pradze, zaś w 1921 r. złożył egzamin kapelmistrzowski w Warszawie.

W latach 1921–1924 dyrygował Orkiestrą 12 pułku piechoty w Wadowicach oraz tamtejszą Miejską Orkiestrą Symfoniczną, następnie był kapelmistrzem 3 pułku strzelców podhalańskich w Bielsku. W 1935 r. powierzono mu dyrygowanie orkiestrą reprezentacyjną 36 pułku piechoty Legii Akademickiej w Warszawie. We wrześniu 1939 r. został internowany w Rumunii i od 1941 r. przebywał w obozie jenieckim w Niemczech.

Po II wojnie światowej prowadził krótko chór w Gliwicach. W latach 1947–1949 r. był wykładowcą w Oficerskiej Szkole Kapelmistrzów Wojskowych w Łodzi a następnie w Rembertowie. Od 1950 r. wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Był kompozytorem muzyki kantatowo-oratoryjnej, symfonicznej, kameralnej, licznych marszów oraz pieśni chóralnych i solowych[1].

Bibliografia