Rutkowski, Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Rutkowski, Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rutkowski, Bronisław

Data urodzenia:

1898

Miejsce urodzenia:

Komaje

Data śmierci:

1964

Miejsce śmierci:

Lipsk

Informacje

Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Miał za sobą studia muzyczne w Petersburgu, Paryżu i Warszawie oraz studia filologiczne na Uniwersytecie im. Stefana Batorego. W latach 1922–1924 pełnił funkcję kierownika muzycznego „Reduty”, później współpracował z radiem, nadając cykle bardzo popularnych audycji Cała Polska śpiewaZ pieśnią po kraju.

W latach okupacji brał czynny udział w ruchu podziemnym – oprócz kierowania sekcją kompozytorską wykładał również na Tajnym Kursie Nauczycielskim oraz w Szkole Muzycznej. Po upadku powstania został internowany w obozie Gross Bora, a następnie przewieziony do Sandbostel. Wrócił do kraju w 1946 r. i poświęcił się pracy pedagogicznej, piastując od 1955 r., aż do śmierci stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie[1].

Bibliografia