Sadowski, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Sadowski, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sadowski, Tadeusz

Informacje

Urodził się i mieszka w Warszawie. Ukończył filologię słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Wydał dwa tomiki wierszy: „Wieczór rozkoszy poetyckich” i „Przy nocnej lampce wina”. Pisze wiersze zarówno liryczne, jak i satyryczne – ale pisze dość rzadko, zgodnie z zasadą: nic na siłę. Swoją twórczość prezentuje na wieczorkach autorskich. Do kilku jego wierszy muzykę skomponowali Andrzej Rejman oraz Piotr Krupa, którego płyta „Tak od niechcenia” zawiera piosenki napisane do wierszy Tadeusza Sadowskiego. Piosenki z płyty oraz wiersze składają się na program poetycko-muzyczny „Tak od niechcenia”, z którym obaj twórcy wspólnie występują[1].

Bibliografia