Rejman, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Rejman, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rejman, Andrzej

Data urodzenia:

24 listopada 1956

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, autor piosenek, improwizator, twórca ilustracji wielu filmów i reportaży telewizyjnych, producent muzyczny, specjalizujący się w muzyce z pogranicza gatunków. Autor muzyki do piosenek, wydanych na płytach i publikowanych w mediach, w kraju i za granicą, śpiewanych m.in. przez Grażynę Auguścik, Magdę Żuk, Jolantę Kaczmarek, Stanisława Wenglorza, Roberta Janowskiego i innych.

Gry na fortepianie uczył się u Kornelii Gniazdowskiej, w zakresie kompozycji jest samoukiem. Ukończył wyższe studia ekonomiczne na warszawskiej SGGW.

Początki działalności zawodowej to nagrania piosenek na zamówienie Polskiego Radia (Grażyna Auguścik, Szymon Głódkowski) i wydawnictwa Polskie Nagrania (płyta Stanisława Wenglorza, pt. „Niedokończona Rozmowa”) – 1985–1986.

W późniejszych latach pisze i nagrywa muzykę dla potrzeb filmów dokumentalnych i reportaży (Interpress Film, Poltel, TVP), oraz jako współpracownik Polskiego Radia, oraz innych radiostacji, realizuje wiele produkcji komercyjnych dla potrzeb reklamy radiowej i telewizyjnej.

Twórczość instrumentalna (muzyka medytacyjna i relaksacyjna) Andrzeja Rejmana reprezentowana jest przez cykl wydawnictw, m.in. 12 płyt pt. „Znaki Zodiaku” (wyd. SITA/Koch International) oraz przez wydawnictwa amerykańskie (Monroe Institute).

Twórczość instrumentalna Andrzeja Rejmana znana jest za granicą – jest wydana w Kanadzie i USA na wielu płytach przeznaczonych dla mediów, jako tzw „muzyka użytkowa”, a jedna z piosenek na płycie holenderskiego artysty Jeronimo (wyd. w Holandii płyta „One Kiss”, 2012)

W dorobku piosenek Andrzeja Rejmana znajdują się piosenki do tekstów Kazimierza Szemiotha, Władysława Broniewskiego, Marii Konopnickiej, Cypriana Kamila Norwida, Agnieszki Osieckiej, Tadeusza Sadowskiego, Stanisława Klawe, Sławomira Wolskiego, Jana Wołka, Małgorzaty Maliszewskiej, Jerzego Menela, Ernesta Brylla i innych, wykonywane i doceniane na wielu koncertach okolicznościowych oraz krajowych przeglądach i konkursach piosenki literackiej i poetyckiej.

Twórczość instrumentalna – stylistycznie nawiązuje do postimpresjonizmu, przy sporych wpływach harmoniki jazzowej. Wyraźną cechą twórczości kompozytora jest nastrój nostalgii i medytacyjnej refleksji.

Andrzej Rejman ma swój twórczy udział w wielu przedsięwzięciach i inicjatywach łączących sztuki improwizowane (projekty Flash Mob Orchestra, Motyle, Dalliance, Arrsmusic wraz z Rafałem Smolińskim)[1].

Bibliografia

1. 

Rejman, Andrzej
Autorskie opracowanie.