Sikirycki, Igor

Zgłoszenie do artykułu: Sikirycki, Igor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sikirycki, Igor

Pseudonim:

Panienka

Data urodzenia:

31 lipca 1920

Miejsce urodzenia:

Brześć (nad Bugiem)

Data śmierci:

1985

Informacje

Świadectwo dojrzałości uzyskał w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Lata wojny spędził w Lubelskiem. Działalność konspiracyjną rozpoczął w 1939 r. w miejscowości Susiec k. Zwierzyńca. Należał do grupy, której zadaniem było wydobywać zatopioną podczas kampanii wrześniowej broń i magazynować ją na użytek przyszłych oddziałów partyzanckich. W 1942 r. debiutował piosenką Kołysała matka. Ale właściwy rozgłos jako poeta zyskał dopiero w roku 1944. Wiersze drukował w tygodniku „Odrodzenie”, który ukazywał się w wolnym Lublinie. Pracował jako spiker pierwszej rozgłośni „Polskiego Radia” studiując jednocześnie polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1945 r. został oddelegowany przez PKWN do pracy w Łódzkiej Rozgłośni „Polskiego Radia”. Był spikerem i pisał teksty do poetyckich oraz satyrycznych audycji. Jednocześnie kontynuował studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wydał kilka książek dla dzieci i młodzieży, opracował antologię Wiersze o braterstwie, przełożył m. in. z języka rosyjskiego Konika Garbuska Michałkowa, a także epos gruziński Witeź w tygrysiej skórze Rustawelego[1].

Bibliografia