Sikorski, Antoni

Zgłoszenie do artykułu: Sikorski, Antoni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sikorski, Antoni

Data urodzenia:

25 maja 1882

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

2 stycznia 1961

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, dyrygent. Absolwent Instytutu Muzycznego. Z wykształcenia waltornista, kompozytor i dyrygent. Prowadził orkiestry wojskowe najpierw w armii rosyjskiej, później w Wojsku Polskim (w 3 pułku ułanów i 30 pułku piechoty w Warszawie, potem w 32 pułku piechoty w Modlinie). Pracował jako zastępca kierownika referatu muzycznego w Ministerstwie Spraw Wojskowych, wykładowca instrumentacji wojskowej w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, dyrygent orkiestry Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł im. ks. Siemca. Po II wojnie światowej kierował orkiestrą Instytutu Wydawniczego „Czytelnik”[1].

Bibliografia