Sikorski, Kazimierz Wincenty

Zgłoszenie do artykułu: Sikorski, Kazimierz Wincenty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sikorski, Kazimierz Wincenty

Data urodzenia:

28 czerwca 1895

Miejsce urodzenia:

Zurych

Data śmierci:

23 lipca 1986

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studia odbył w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, następnie kształcił się w Paryżu. Studiował ponadto filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz muzykologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1927 r. był profesorem harmonii, kontrapunktu, instrumentoznawstwa i kompozycji w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Pracę w tej uczelni kontynuował po II wojnie światowej. Komponował symfonie, koncerty na instrumenty dęte, pieśni[1].

Bibliografia