Skubikowski, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Skubikowski, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Elżbieta Adamiak

Rok wydania: 1980

Tytuł: Krystyna Prońko

Rok wydania: 1982

Tytuł: 1982–92 Hotel „Patria”

Rok wydania: 1992

Tytuł: Dobre miejsce dla naiwnych

Rok wydania: 2001

Tytuł: Jacek Skubikowski

Rok wydania: 1983

Tytuł: Jedyny hotel w mieście

Rok wydania: 1984

Tytuł: Nowe piosenki z różowej scenki

Rok wydania: 1992

Tytuł: Omen

Rok wydania: 1989

Tytuł: Piosenki z różowej scenki

Rok wydania: 1991

Tytuł: Uczciwa bieda

Rok wydania: 1994

Tytuł: Wyspa dzikich

Rok wydania: 1985

Tytuł: Złe słowa

Rok wydania: 1987

Tytuł: ...jak cytrynę...

Rok wydania: 1996

Tytuł: Serce

Rok wydania: 1989

Tytuł: Różne numery

Rok wydania: 1999

Tytuł: Wspaniałe polskie przeboje

Rok wydania: 2008

Bibliografia