Smolarski, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Smolarski, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Smolarski, Mieczysław

Data urodzenia:

1888

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

1967

Informacje

Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo, literatura i historia sztuki). Otrzymał tytuł doktora na podstawie rozprawy Poezja Legionów. Czasy, pieśni i jej dzieje (Kraków 1912). Pracował w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. W czasie I wojny światowej przebywał na Morawach, a później w Zakopanem. Od 1918 r. mieszkał w Warszawie i pełnił obowiązki zastępcy kierownika biura Rady Stanu. Następnie wypełniał swoje obowiązki w Biurze Sejmu. Po wybuchu II wojny więziono go na Pawiaku. W 1945 r. objął stanowisko kustosza w Nieborowie.

Bibliografia