Sołtys, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Sołtys, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sołtys, Mieczysław

Data urodzenia:

7 lutego 1863

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

12 listopada 1929

Miejsce śmierci:

Lwów

Informacje

Kompozytor. Studiował poza granicami Polski, w Paryżu u Gigouta oraz we Wiedniu u Krenna. Po ukończeniu studiów był przez 30 lat nieprzerwanie aż do śmierci dyrektorem konserwatorium muzycznego we Lwowie (lata 1899–1929). Działał też jako dyrygent, ale przede wszystkim był wybitnym pedagogiem. Pozostawił muzykę orkiestrową, symfonie, poematy symfoniczne, oratoria, opery, muzykę dla teatru, utwory pieśniarskie[1].

Bibliografia