Stamir, Włodzimierz

Zgłoszenie do artykułu: Stamir, Włodzimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Stamir, Włodzimierz

Informacje

Pseudonim spółki autorów tekstów: Mirosława ŁebkowskiegoStanisława Wernera[2].

Bibliografia

1. Biblioteka Jagiellońska.

2. http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 17.09.2015].

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.