Stiller, Robert

Zgłoszenie do artykułu: Stiller, Robert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Piosenka przyjaciół

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951

Pieśń flisaków

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Kołysanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń błękitnego sztandaru

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1950

Karolina: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Daj dłoń towarzyszu daleki

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1950

Pieśń powitania: na nutę staropolską

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pantuny malajskie: na 3 flety i głos altowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Komsomolska legitymacja

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951

Sława żołnierska: pieśń drugiego frontu białoruskiego

Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”

1950

Kalinka: rosyjska pieśń ludowa: chór mieszany a cappella

Marsz robotników: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Sormowska piosenka liryczna

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951

Pieśni egzotyczne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

El male rachamim: 3 pieśni na głos żeński, flet, obój i kwartet

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Motorowe zuchy

Czytelnik

1953

Kołysanka warszawska

Czytelnik

1951

Piosenka o samolocie Iliuszyn

Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”

1950

Złączone dłonie: na chór mieszany z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Złączone dłonie: pieśń masowa na czterogłosowy chór mieszany

Moskwa: chór mieszany a cappella

Gdzie mój sad: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśni radzieckie. Zeszyt 1

Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”

1950

Dwie pieśni o generale Świerczewskim

Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”

1949

Dwa sokoły: na chór i fortepian

Czytelnik

1949

Dwa sokoły: na chór i fortepian

2

Czytelnik

1950

Więcej...
Bibliografia