Karolina: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Karolina: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Hadyna, Stanisław (opracowanie)
Pyzik, Zdzisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hadyna Stanisław, Pyzik Zdzisław Uzupełnienie: melodia ludowa opracowanie Stanisław Hadyna ; słowa ludowe opracowanie Zdzisław Pyzik Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznym.

Tytuł:

Karlik: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Hadyna, Stanisław (muzyka)
Pyzik, Zdzisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hadyna Stanisław, Pyzik Zdzisław Uzupełnienie: muzyka Stanisław Hadyna ; słowa ludowe opracowanie Zdzisław Pyzik Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznym.

Tytuł:

Gdybym to ja miała: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Hadyna, Stanisław (muzyka)
Pyzik, Zdzisław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hadyna Stanisław, Pyzik Zdzisław Uzupełnienie: muzyka Stanisław Hadyna ; słowa ludowe opracowanie Zdzisław Pyzik Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznym.

Tytuł:

Na ślizgawce Nowikow, Anatol (muzyka)
Oszanin, Lew (słowa)
Stiller, Robert (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Nowikow Anatol, Oszanin Lew, Stiller Robert Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznym.

Tytuł:

Mruga gwiazda do gwiazdy Mrugacz, Jerzy (muzyka)
Kern, Ludwik Jerzy (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Mrugacz Jerzy, Kern Ludwik Jerzy Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznym.

Seria:

Śpiewamy i Tańczymy: na głos z fortepianem, 11

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1955

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1826

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1955 : 361

Infomacje

Publikacja oddana do druku 22 stycznia 1955 r. Zawiera następujące utwory:

Karolina : z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,

Karlik : z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,

Gdybym to ja miała : z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,

Na ślizgawce,

Mruga gwiazda do gwiazdy,

Żegnał chłopiec dziewczynę / muzyka Edward Olearczyk ; słowa Stanisław Werner.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.