Święcicki, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Święcicki, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Święcicki, Mieczysław

Data urodzenia:

26 marca 1936

Miejsce urodzenia:

Sokal koło Lwowa

Informacje

Piosenkarz, aktor teatralny i filmowy, także scenograf i reżyser. Ukończył Technikum Budowlane i Państwową Szkołę Muzyczną w Jarosławiu w klasie klarnetu. Absolwent Wydziału Wokalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Grał w szkolnej orkiestrze dętej, uczęszczał do ogniska baletowego, współpracował z Międzyszkolnym Zespołem Pieśni i Tańca w Jarosławiu. Założył i prowadził w latach 1954–1956 Zespół Pieśni i Tańca Podkarpacie w Dukli. Od 1956 r. związany jest ze środowiskiem artystycznym Krakowa. W 1957 r. zadebiutował jako aktor w Teatrze Rapsodycznym. Kreował wiele ról w Starym Teatrze, współpracował jako inscenizator i reżyser z krakowskim Teatrem 38, katowickim Teatrem Śląskim, Ośrodkiem Telewizyjnym w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Katowicach oraz teatrami polonijnymi w USA. Od 1958 r. związany jest z Piwnicą Pod Baranami. Debiutował jako wykonawca piosenek poetyckich z muzyką Zygmunta Koniecznego.

Jest niezrównanym interpretatorem starych ballad, romansów polskich, rosyjskich i cygańskich oraz pieśni Aleksandra Wertyńskiego. Wystąpił w pierwszoplanowych i epizodycznych rolach w filmach fabularnych i serialach tv, m.in.: Pigułki dla Aurelii (reż. Stanisław Lenartowicz), Raj na ziemi (reż. Zbigniew Kuźmiński), Ściana czarownic (reż. Paweł Komorowski) i Mandarin (reż. P. Le Chanoa). Brał udział w licznych festiwalach piosenkarskich i teatralnych oraz w koncertach estradowych w kraju i za granicą. Wystąpił we wszystkich niemal krajach europejskich, kilkakrotnie w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Dokonał licznych nagrań dla archiwum Polskiego Radia oraz na LP Mieczysław Święcicki: Żółty anioł, wydany przez Muzę w 1970 r. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 148 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Jest laureatem

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’63,

– Złotego Pierścienia na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg ’78,

– Srebrnego Pierścienia na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg ’85[1].

Bibliografia