Sym, Igo

Zgłoszenie do artykułu: Sym, Igo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sym, Igo

Data urodzenia:

3 lipca 1896

Miejsce urodzenia:

Innsbruck

Data śmierci:

7 marca 1941

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Piosenkarz. Kształcił się w Insbrucku, Wiedniu i Lwowie. Debiutował w polskim filmie pt. Wampiry w 1925 r. W 1931 r. rozpoczął stałe występy w warszawskich teatrach rewiowych – „Bandzie”, „Morskim Oku”, „Cyganerii”, „Cyruliku Warszawskim”, „Wielkiej Rewii”, „Teatrze Malickiej”, „8.15” i innych. Grał również na scenie Teatru Polskiego oraz w Teatrze Wielkim we Lwowie. Wystąpił w kilku filmach, m.in. w Szpiegu w masce (1933 r.). Uważany był za czołowego amanta polskiej sceny, był muzykalny, grał na instrumentach, potrafił podołać trudnej roli akrobaty w widowisku Gwiazdy areny, reprezentował poziom europejskiego gwiazdorstwa. Podczas okupacji hitlerowskiej został dyrektorem „Der Theater der Stadt Warschau”. Z wyroku sądu podziemnego – jako agent niemiecki – został zastrzelony[1].

Bibliografia