Szczepkowski, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Szczepkowski, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Czarny Kot – od lewej Janusz Szczepkowski, Hanna Łasica, Jerzy Krawczy...

Występ z Demonami – „Telewizyjny Ekran Młodych”, soliści Ewa Gontarek ...

Występ z Demonami – solista Janusz Szczepkowski.

Informacja o programie telewizyjnym „Telewizyjny Ekran Młodych”.

Janusz Szczepkowski z żoną Ewą Gontarek.

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Szczepkowski, Janusz
Autorskie opracowanie.

3. 

https://zaiks.org.pl/artykuly/2022/styczen/janusz-szczepkowski
Strona internetowa ZAiKS [odczyt: 28.02.2023].