Szeligowski, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Szeligowski, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szeligowski, Tadeusz

Data urodzenia:

15 września 1896

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

10 stycznia 1963

Miejsce śmierci:

Poznań

Informacje

Kompozytor. Był muzykiem, a jednocześnie doktorem prawa. Prawo ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, muzykę zaś studiował w konserwatoriach we Lwowie i w Krakowie. W latach 1929–1931 przebywał w Paryżu na studiach uzupełniających z zakresu kompozycji u Nadii Boulagner. Powrócił do kraju i od 1932 r. wykładał w Poznaniu i Wilnie. Po II wojnie światowej był wykładowcą kompozycji w Poznaniu oraz Warszawie. Pozostawił najbardziej wszechstronną twórczość kompozytorską spośród kompozytorów polskich XX w[1].

Bibliografia