Szewczyk, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Szewczyk, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szewczyk, Janusz

Informacje

Skrzypek, dyrygent, aranżer; absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Jako skrzypek solista występował w agencji „Artos”, zajmującej się popularyzacją muzyki w szkołach. Występował także wraz z zespołem Szewczyki podczas niektórych państwowych uroczystości. W 1945 r. wraz z jazzowym zespołem instrumentalnym złożonym z członków swojej rodziny występował w YMCA w Krakowie. W miarę możliwości finansowych angażowano wówczas innych instrumentalistów. Zespół ten był pierwszą w Krakowie orkiestrą rodzinną. Był także inspiracją do założenia przez młodzież Klubu jazzowego działającego przy YMCA pod kierownictwem Adama Szewczyka, brata Janusza.

Janusz Szewczyk był także aranżerem – sam instrumentował partytury na odpowiednie zespoły, co było wynikiem trudności w odnalezieniu materiałów nutowych dla repertuaru różnych zespołów, zwłaszcza jazzowych.

Współpracował z innymi muzykami z Krakowa i z całego kraju. Przez długi czas pełnił funkcję dyrygenta i aranżera przy Zespole Estradowym Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie przy ul. Lubicz. W późniejszym czasie był dyrygentem Zespołu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywie[1].

Bibliografia