Przebindowski, Eligiusz

Zgłoszenie do artykułu: Przebindowski, Eligiusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Przebindowski, Eligiusz

Pseudonim:

Elik, Krzysztof

Przebindowski, Eligius

Elik, Christoph

Data urodzenia:

29 stycznia 1931

Miejsce urodzenia:

Kraków

Informacje

Wszechstronnie utalentowany artysta (śpiewak, muzyk, dyrygent, kompozytor), pedagog i naukowiec, prowadzący szerokie spektrum działalności. Pochodzi z rodziny związanej od kilku pokoleń z twórczością artystyczną.

Jest absolwentem szkoły podstawowej im. św. Wojciecha w Krakowie. Podczas II wojny światowej uczęszczał do tajnego gimnazjum podziemnego. Kontynuował naukę w V Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego oraz w V Liceum Augusta Witkowskiego w Krakowie, gdzie zdał maturę. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (Akademii Muzycznej) w Krakowie, gdzie po złożeniu pracy „Tynieckie Recitale Organowe” oraz egzaminie z dyrygowania uzyskał tytuł magistra sztuki.

W 1948 r. rozpoczął naukę śpiewu solowego u prof. Joanny Święcickiej-Mirskiej, Stafanii Millerowej i Gustawa Serafina. W 1949 r. był kontrabasistą zespołu muzyczno-rozrywkowego „W-W”. Odkąd otrzymał w PRL uprawnienia zawodowego muzyka I kategorii był angażowany jako śpiewak i muzyk przez różne impresaria artystyczne (Artos, Wojewódzką Agencję Imprez Artystycznych, Krakowską Estradę, Dom Kultury) oraz biura artystyczne, gdzie współpracował ze znanymi artystami. Byli wśród nich: Hanka Bielicka, Do-Re-Mi, Mieczysław Fogg, Jan Gałązka, Andrzej Kurylewicz, Irena Kwiatkowska, Jadwiga Prolińska, Joanna Rawik, Ludwik Sempoliński, Jan Sender, Henryk Serafin, Janusz SzewczykAndrzej Trzaskowski. Eligiusz Przebindowski był angażowany do Zespołu Marynarki Wojennej na Oksywiu, do Zespołu Estradowego Warszawskiego Okręgu Wojskowego, występował też jako piosenkarz w Radiu wraz zespołem organowym Andrzeja Kurylewicza MM-176. W latach 70 był profesorem i kierownikiem artystycznym w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów. Był także kierownikiem muzycznym w Teatrze Kolejarza w Krakowie. Tam zaprezentował własną oprawę muzyczną do spektaklu „Znajda” Stefana Turskiego. Jego kompozycje zostały objęte ochroną przez ZAiKS.

Eligiusz Przebindowski często stawał w obronie praw obywatelskich, co skutkowało zakazem angażowania go i późniejszym opuszczeniem kraju. Również kontynuowanie studiów władze PRL uzależniły od rezygnacji z pracą dla kleru.

Równolegle prowadził działalność artystyczną jako instruktor wśród artystycznych zespołów młodzieżowych (X-Liceum, Liceum Obrońców Westerplatte, Liceum SS. Prezentek, MOPP) i innych.

Interesował się elektroniką i cybernetyką. Skonstruował kilka maszyn do egzaminowania i nauczania. W 1957 r. otrzymał patent za innowacyjny wynalazek automatycznego udzielania informacji telefonem (sekretarka), który jednak pomimo szerokiego rozgłosu nie doczekał się żadnej realizacji.

W Wiedniu Eligiusz Przebindowski otrzymał propozycję dalszego kontynuowania studiów, z której skorzystał dopiero po osiedleniu się w BRD. Jako stypendysta z Kanady podjął drugie studia na Fakultecie Filozofii oraz Prawa przy Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium. W 1988 r. złożył pracę dyplomową „Ukraińskie Melodie w Muzyce Polskiej” i otrzymał tytuł doctoris philosophiæ. Do jego kolejnych osiągnięć należy opracowanie wielojęzycznego słownika terminów prawniczych. Aktualnie jako naukowiec jest wolnym współpracownikiem Katedry Prawa Uniwersytetu we Lwowie i w Monachium.

W 1978 r. jako dyrygent brał udział w inauguracyjnym jubileuszowym programie z okazji 25-lecia Związeku Zespołów Muzyczno-Wokalnych w Monachium. W 1988 r. z inicjatywy radnych miasta Monachium założono zespół estradowy „Münchner Sänger-Interval”, gdzie Przebindowski był dyrygentem. Z racji swego zaangażowania w proces realizacji przedsięwzięcia otrzymał tytuł honorowego członka założyciela. W BDR został przyjęty do Związku GEMA.

Jest autorem wielu kompozycji i aranżacji. Tworzył zarówno melodie rozrywkowe do tekstów nadsyłanych przez wydawców, jak i muzykę dla celów obrzędowo-religijnych. W kompozycjach dominuje śpiew. Tworzył między innymi opracowania fortepianowe i muzykę teatralną, a wiele jego kompozycji było wykonywanych publicznie. Kształcąc młodych wokalistów czy pianistów, dla rozwijania ich muzykalności i słuchu swoją metodę pedagogiczną koncentruje na rozwijaniu interpretacji wykonawczej w konfrontacji akustycznej.

Mimo zaangażowanego wieku jest czynnym artystą, pedagogiem i naukowcem. Podróżuje po świecie w celu zdobywania nowych doświadczeń dla praktycznego zastosowania. Jest także aktywnym esperantystą. Zachował swoje polskie obywatelstwo i legitymuje się tylko polskim paszportem[1].

Bibliografia