Sztromberg, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Sztromberg, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sztromberg, Adam

Właściwie:

Sztromberg, Abram

Pseudonim:

Góra, Adam

Data urodzenia:

1879

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1942
Zmarł na przełomie lipca i sierpnia w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Kompozytor, dyrygent, autor tekstów, autor opracowań utworów, klarnecista. Z wykształcenia był skrzypkiem i klarnecistą. Przez wiele lat należał do orkiestry Teatru Wielkiego. Był ściśle związany z „Syreną Record” od momentu jej założenia. Należał do dyrygentów szczególnie aktywnie współpracujących z przemysłem fonograficznym. W okresie międzywojennym dokonał z Orkiestrą Wiejską Syrena Record (zwaną również „włościańską” lub „ludową”) pokaźnej liczby nagrań ludowej muzyki tanecznej; w „Syrenie Record” był szereg lat kierownikiem działu muzyki ludowej i odpowiadał za nagrania tego gatunku muzyki, realizowane przez różne orkiestry i solistów. Prowadził również orkiestry ludowe w innych wytwórniach – „Odeonie”, „Columbii” i „Lonorze”. Często występował w audycjach muzycznych Polskiego Radia.

Był kompozytorem muzyki rozrywkowej oraz czołowym autorem bardzo wielu stylizowanych na ludowe utworów, przeważnie o pogodnym, wesołym charakterze. Pisywał również drobne utwory literackie. Pod koniec lat trzydziestych, wobec coraz częstszych przejawów antysemityzmu, zaczął używać pseudonimu Adam Góra. W czasie okupacji hitlerowskiej został zamknięty w getcie warszawskim. Grał początkowo na ulicy, później wszedł w skład orkiestry symfonicznej, działającej w getcie i dającej koncerty. Orkiestrę tę tworzyli wybitni muzycy, głównie z Filharmonii Warszawskiej, Zginął prawdopodobnie podczas wielkiej deportacji do obozu zagłady w Treblince w lipcu lub w sierpniu 1942 r[1].

Bibliografia